Kakus jenis ini adalah salah satu variasi dari kakus India.
Tempat penampungan berupa lubang yang digali tidak terlalu dalam. Bak tersebut diletakkan langsung di bawah lubang kakus tetapi di luar bangunan kakus. Lubang kakus dan tempat penampungan kotoran dihubungkan dengan pipa (besi atau pralon). Tempat penampungan kotoran ditutup dengan tutup yang berengsel sehingga mudah dibuka pada waktu pengambilan kotoran serta untuk mencegah masuknya serangga dan binatang lain. Bak penampung tersebut ada dua buah dan berupa galian yang tidak terlalu dalam.

Advertisements