Bahan atau materi yang dibuang sengaja atau tidak sengaja ke dalam perairan dapat menjadi pencemar air.

Bahan pencemar air dapat dikelompokkan menjadi :

·